Obligacje komunalne

Podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta wywiązała się dyskusja w sprawie zasadności emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka. Część radnych uznała emisję za zbyt wczesną.

Prezes KWIL poinformował Radę i Zarząd Miasta Milanówka, że opracowane zostały przez Stowarzyszenie kryteria porównywania dróg i kwalifikowania ich do danego etapu inwestycji w Wieloletniej Perspektywie Finansowej.

Czytaj dalej Obligacje komunalne

Burzliwe posiedzenie komisji Rady Miasta w sprawie remontów dróg

Odbyło się burzliwe posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta w sprawie inwestycji drogowych. Poziom dyskusji niestety odbiegał od jakichkolwiek standardów ale był to wyraz rozżalenia i rozczarowania mieszkańców tym co dzieje się w mieście w sprawach inwestycji miejskich.

Czytaj dalej Burzliwe posiedzenie komisji Rady Miasta w sprawie remontów dróg