Różnice między projektami zasad konsultacji opracowanymi przez Zespół miejski i Stowarzyszenie

Jako założenie naszej propozycji „Regulaminu Konsultacji Społecznych”   przyjęliśmy  tezę, że konsultacje muszą odzwierciedlać realizację zasady demokracji bezpośredniej. Wprawdzie wyniki konsultacji“ w odróżnieniu od referendum nie są ex lege wiążące dla organów administracji, tym niemniej organ wykonawczy może w ramach własnej kompetencji określić skutki jakie dla jego procesów decyzyjnych wywoła proces konsultacji.

Tym samym regulamin opracowany przez Stowarzyszenie różni się od wszystkich innych regulaminów, które proces konsultacji sprowadzają do wyłącznie do stanowiska mieszkańców, a burmistrz i tak z założenia wynikającego z regulaminu zrobi co chce bez względu na oczekiwania mieszkańców. My proponujemy inne rozwiązania, które mieszczą się w pojęciu konsultacji, o których mowa w art 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, a jednocześnie urzeczywistniają zasady partycypacji
i realizację zasady demokracji bezpośredniej. Według naszej wiedzy jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce.

Czytaj dalej Różnice między projektami zasad konsultacji opracowanymi przez Zespół miejski i Stowarzyszenie

Rada Miasta Milanówka nie potwierdziła wygaśnięcia mandatu radnego

Podczas głosowania na sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2018 r. większość radnych (8) nie potwierdziła wygaśnięcia mandatu kolegi radnego pomimo wniosku wystosowanego w tej sprawie przez Prokuraturę Rejonową w Grodzisku Mazowieckim.  Jeden radny wstrzymał się od głosu a 5 radnych było za potwierdzeniem wygaśnięcia mandatu.  Polemikę z opinią prawną Urzędu Miasta w Milanówku w sprawie wygaśnięcia mandatu przedstawił prezes KWIL. Czytaj dalej Rada Miasta Milanówka nie potwierdziła wygaśnięcia mandatu radnego

Wyróżnienie dla Miasta Milanówka na IV Europejskim Kongresie Samorządów

Milanówek zajął III miejsce w rankingu miast najlepiej gospodarujących środkami finansowymi na IV Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie, który się odbył w dniach 26-27 kwietnia 2018 r.  Informację w tej sprawie przestawiła burmistrz Miasta p. Wiesława Kwiatkowska ( zob. https://www.youtube.com/watch?v=mxhtFekUZzM). Gratulujemy takiego wyniku lecz jednocześnie, w świetle informacji o możliwym zwiększeniu zadłużenia Miasta wyrażamy obawę czy  wynik ten będzie możliwy do utrzymania w kolejnych latach.

Spotkanie z prokuratorem w sprawie wniosku o wygaszenie mandatu radnemu

W związku z pojawiającymi się sprzecznymi informacjami w sprawie wniosku  Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim o wygaszenie mandatu jednemu radnemu  doszło do spotkania Szefa Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim z radną Miasta Milanówka p. E.Galińską oraz z Prezesem Stowarzyszenia „Komitet Wsparcia Inicjatyw Lokalnych w Milanówku” p. L.Bełzą. Czytaj dalej Spotkanie z prokuratorem w sprawie wniosku o wygaszenie mandatu radnemu