Podziękowania dla KWIL

Podczas zawodów sportowych III Letni Biathlon Milanowski, jakie odbyły się w dniu 16 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Milanówku, organizatorzy podziękowali naszemu Stowarzyszeniu za dofinansowanie sekcji strzeleckiej Miejskiego Centrum Kultury w  Milanówku.

Grupa organizacji pozarządowych oczekuje wyjaśnień od radnych w sprawie braku potwierdzenia wygaszenia mandatu ich kolegi

Brak potwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego spowodował zainteresowanie Milanówkiem. Niestety skutki takiego zainteresowania mogą być tylko negatywne – wizerunkowo – dla naszego Miasta. Wojewoda Mazowiecki skierował pismo do Rady Miasta Milanówka (w trybie art. 88 ustawy o samorządzie gminnym) z prośbą o przesłanie niezbędnych materiałów w sprawie radnego. O wyjaśnienia wrócił się również senator Konstanty Radziwiłł. Grupa organizacji pozarządowych działających w Milanówku oczekuje od Rady Miasta zwołania połączonych komisji aby wyjaśnić  dlaczego radni, którzy nie potwierdzili wygaśnięcia mandatu milczeli na komisji i sesji Rady Miasta oraz jakimi motywami kierowali się głosując wbrew przepisom prawa (wygarnięcie mandatu następuje ex lege). W załączeniu pismo jakie w tej sprawie zostało skierowane do Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka.

Pismo organizacji pozarządowych do RM

Jakie są perspektywy rozwoju Milanówka?

Obecny status Milanówka jako miasta „nijakiego” (nie ma identyfikowalnej wyrazistości i perspektywicznej koncepcji rozwoju) powoduje, że jego centrum jest miejscem do bieżących zakupów najczęściej dla emerytów i osób niezmotoryzowanych, a nie celem spacerów, odpoczynku lub spotkań. Mieszkańcy często traktują obecnie centrum Milanówka jako drogę przelotową.  Obecny stan miasta jeden ze znajomych określił jednym słowem: „bylejakość”.

Czytaj dalej Jakie są perspektywy rozwoju Milanówka?