Kto zapłaci miliony za wodę zrzucaną do kanału?

Inwestycję budowy SUW „Na Skraju” rozpoczęto w marcu i zakończono w październiku 2016 roku (podpisaniem świadectwa przejęcia stacji). Realizacja przedmiotowej inwestycji, ze względu na zanieczyszczone źródło ujęcia wody,  skutkuje m. in. koniecznością zrzutu do sieci kanalizacyjnej wydobywanej wody  (zastosowana technologia oczyszczenia wody – odwrócona osmoza – nie przynosi skutku). Z tytułu zrzutu wody do kanału Miasto poniosło już znaczne koszty.  Faktury z tytułu zrzutu wody za okres od stycznia 2017 r. do marca 2018 r. wyniosły pond 915 tys. zł. Do chwili obecnej koszty zrzutu wody przekroczyły z pewnością milion złotych i brak jest informacji ile jeszcze pieniędzy zostanie wrzucone „do kanału”.

Czytaj dalej Kto zapłaci miliony za wodę zrzucaną do kanału?

Co będzie ze sporem z Grodziskiem Mazowieckim w sprawie ujęcia wody?

Od kilku lat trwa spór administracyjny, w tym już sądowy, pomiędzy Gminą Milanówek a Grodziskiem Mazowieckim w sprawie ujęcia wody na ulicy Łąkowej w Milanówku, które faktycznie jest użytkowane przez Grodzisk Mazowiecki.  Jest to duże ujęcie wodne, a jego zasoby porównywalne są do tych, którymi dysponuje Milanówek w pozostałych trzech ujęciach. Źródła którymi dysponuje nasze miasto nie pozwalają na pokrycie potrzeb mieszkańców, wobec powyższego musimy kupować wodę z Grodziska Mazowieckiego.

Czytaj dalej Co będzie ze sporem z Grodziskiem Mazowieckim w sprawie ujęcia wody?

Po co jest w mieście specjalista ds. strategii?

W październiku 2017 r. grupa mieszkańców Miasta Milanówka, dążąc do próby ustalenia kryteriów, według których typowano realizację  drogowych inwestycji miejskich stwierdziła, że w Urzędzie Miasta nie opracowano koncepcji rozwoju miasta (inwestycyjnych kierunków rozwoju) w perspektywie wieloletniej, na bazie których powinno się budować wieloletni plan inwestycji miejskich w Milanówku.

Z informacji BIP Urzędu Miasta Milanówka wynika, że w grudniu 2017 r. rozstrzygnięto konkurs  na stanowisko głównego specjalisty ds. Strategii i Rozwoju Gminy (http://archiwumbip.milanowek.pl/pliki/2947/wyniki%20naboru%20na%20stanowisko%2042_17.pdf).

Czytaj dalej Po co jest w mieście specjalista ds. strategii?

Czy dowiemy się według jakich kryteriów dotychczas typowano drogi do remontów?

W Biuletynie Miasta Milanówka nr 6/2018 pojawił się artykuł  „Należy ustalić kryteria kolejności budowy dróg”. W publikacji odwołano się do propozycji kryteriów zaproponowanych przez nasze Stowarzyszenie. Pani burmistrz m.in. stwierdziła, że „powinniśmy rozpocząć wielką dyskusję na temat tego, w jakiej kolejności i na jakich zasadach powinniśmy budować  drogi w Milanówku. Mamy jeszcze szansę wprowadzić uchwałą zasady, które zagwarantują kolejnym drogom ich realizację…”. (zob. https://milanowek.pl/images/aa_biuletyn/2018/bmm062018.pdf). Taka deklaracja zasługuje na uznanie ale chcielibyśmy wiedzieć jak dotychczas typowano drogi do remontu.

Czytaj dalej Czy dowiemy się według jakich kryteriów dotychczas typowano drogi do remontów?

Jakie mamy w mieście wakaty oraz ile kosztują nas urzędnicy miejscy?

W dniu 18 czerwca 2018 r. podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji  oraz Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, w dyskusji w sprawie powodów zatrudnienia firmy zewnętrznej do wspomagania pracy referatu zamówień publicznych Pani Burmistrz stwierdziła, że chcąc zatrudnić fachowców to jedno a móc zatrudnić fachowców to drugie. Rynek pracownika wygrywa i wynagrodzenia wygrywają. W naszej gminie nie mamy wynagrodzeń takich abyśmy mogli konkurować z innymi w związku z tym odpowiedniej ilości kadr też nie mamy.  Wypowiedź  Pani burmistrz podsumowała stwierdzeniem, że nie zawsze kompetentne osoby zgłaszają się do konkursów (Zob.  https://www.youtube.com/watch?v=e0NAyFQqbLM   godz. 2.20 – 2.21.20 obrad Komisji).

Czytaj dalej Jakie mamy w mieście wakaty oraz ile kosztują nas urzędnicy miejscy?

Wraca problem remontu kolektora ścieków

W dniu 16 czerwca 2018 r., na Komisji Praworządności, prezes MPWIK poinformował, że degradacja kolektora ma charakter przyspieszający i jeżeli będzie postępowała dalej to nie będzie pozostałości wiążącej (ścianek wewnętrznych kolektora),  którą będzie można związać z planowaną warstwą wzmacniającą. Podczas sesji Rady Miasta w dniu 18 czerwca 2018 r. prezes MPWIK zagrożenia związane z zawałem kolektora określił w kategoriach katastrofy budowlanej.

Uchwałą Rady Miasta z 18 czerwca 2018 r. niewykorzystane przez Urząd Miasta środki w wysokości 2,0 mln zł, przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego MPWiK celem renowacji kolektora ściekowego. Prezes MPWIK zapowiedział szybkie uruchomienie procedury przetargowej ale pomimo pytań mieszkańców i radnych nie potrafił wskazać bliższego terminu.

Czytaj dalej Wraca problem remontu kolektora ścieków

Dlaczego Urząd Miasta w Milanówku wydał w tym roku ponad 300 tys. zł na kancelarię prawną?

W dniu 18 czerwca 2018 r. podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji  oraz Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, podczas dyskusji w sprawie powodów zatrudnienia firmy zewnętrznej do wspomagania pracy referatu zamówień publicznych, zwróciliśmy się z prośbą o udostępnienie kopii umów pomiędzy Urzędem Miasta a kancelarią prawną; wyjaśnienie od jakiego czasu są wydawane środki finansowe na kancelarię prawną i jakie sprawy (bez nazwisk osób trzecich) ta sprawa realizuje (Zob. https://www.youtube.com/watch?v=e0NAyFQqbLM godz. 2.27 – 2.27.40 posiedzenia Komisji).

Odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

Czytaj dalej Dlaczego Urząd Miasta w Milanówku wydał w tym roku ponad 300 tys. zł na kancelarię prawną?