Czy nad Przewodniczącą Rady Miasta wiszą czarne chmury?

„Czarne chmury” to tytuł filmu, w którym wszystko dobrze się skończyło. Mamy nadzieję, że problemy prawne piętrzące się przed Przewodniczącą Rady Miasta Milanówka w sprawie braku uchwalenia regulaminu konsultacji społecznych oraz ograniczania mieszkańcom prawa głosu podczas sesji Rasy Miasta zakończą się jak w filmowej opowieści.

Czytaj dalej Czy nad Przewodniczącą Rady Miasta wiszą czarne chmury?

Spełniły się nasze przewidywania w sprawie wniosku prokuratury o wygaszenia mandatu radnemu

Mamy wątpliwość czy niektórzy radni Miasta Milanówka są oporni na wiedzę, czy też mają jakieś powody, dla których nie potwierdzili wygaśnięcia mandatu swojego kolegi?  Założyliśmy ten ostatni wariant, dlatego  w czerwcu br. grupa organizacji pozarządowych wystosowała pismo do radnych Miasta Milanówka aby wyjaśnili mieszkańcom dlaczego nie chcą wygaszenia mandatu kolegi pomimo wniosku złożonego przez prokuraturę.  Ku naszemu zdziwieniu radni nie zgodzili się aby odpowiadać na pytania mieszkańców, a „przy okazji”, w naszej ocenie, przewodnicząca Rady Miasta naruszyła przepisy Regulaminu Rady Miasta Milanówka odmawiając mieszkańcom prawa do głosu na sesji Rady Miasta. O co tutaj chodzi?

Czytaj dalej Spełniły się nasze przewidywania w sprawie wniosku prokuratury o wygaszenia mandatu radnemu

Dlaczego władze miasta chcą zmienić Statut Miasta Milanówka?

Jako Stowarzyszenie „Komitet Wsparcia Inicjatyw Lokalnych w Milanówku” protestujemy przeciwko tzw. konsultacjom społecznym w jednej z najważniejszych spraw Miasta tj. podjęcia decyzji dotyczącej nowego Statutu Miasta Milanówka. Proponowane konsultacje społeczne nie mają umocowania prawnego, ponieważ nie są prowadzone w trybie, o którym mowa w art 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Czytaj dalej Dlaczego władze miasta chcą zmienić Statut Miasta Milanówka?

Czy można ograniczać prawo mieszkańców do udziału w dyskusji podczas sesji Rady Miasta?

Według Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka, podczas sesji Rady Miasta mieszkańcy nie mają możliwości uczestniczenia w dyskusji w formie bezpośredniej, tj. nie mają możliwości zabierania głosu, udziału w dyskusji, zadawania pytań, a mogą to czynić jedynie podczas posiedzeń komisji branżowych? Czy to jest prawda?

Czytaj dalej Czy można ograniczać prawo mieszkańców do udziału w dyskusji podczas sesji Rady Miasta?