Dlaczego władze miasta chcą zmienić Statut Miasta Milanówka?

Jako Stowarzyszenie „Komitet Wsparcia Inicjatyw Lokalnych w Milanówku” protestujemy przeciwko tzw. konsultacjom społecznym w jednej z najważniejszych spraw Miasta tj. podjęcia decyzji dotyczącej nowego Statutu Miasta Milanówka. Proponowane konsultacje społeczne nie mają umocowania prawnego, ponieważ nie są prowadzone w trybie, o którym mowa w art 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Dotychczas Rada Miasta Milanówka nie uchwaliła zasad i trybu konsultacji społecznych,  co wskazywaliśmy władzom miasta jeszcze w ubiegłym roku. Jako Stowarzyszenie podjęliśmy się w kwietniu br. opracowania projektu regulaminu konsultacji społecznych. Dokument przekazaliśmy Radzie Miasta 1 czerwca 2018 r.

Przedstawiony nam w dniu 13 sierpnia br. kilkunastodniowy czas konsultacji w sprawie nowego Statutu Miasta Milanówka, w dodatku w okresie wakacyjnym i tuż przed tzw. długim weekendem (w okresie 15 – 19 sierpnia br.), traktujemy jako wyraz arogancji władz miasta wobec mieszkańców. Dlaczego do chwili obecnej nie uchwalono regulaminu konsultacji społecznych? Dlaczego np. przez ostatnie 2 lata nie zaproponowano zmiany Statutu Miasta Milanówka? Jakież  to nowe okoliczności nagle się pojawiły, że w okresie wakacyjnym i to w trybie pilnym, tj. zaledwie 14 dni roboczych, przedstawia się nam czas do analizy projektu Statutu?

W t ej sprawie wystosowaliśmy pismo do Rady Miasta Milanówka oraz burmistrz miasta.

Zob. Pismo – protest w spr. Statutu

Opracował: Lucjan Bełza