Ile Urząd Miasta zawiera umów cywilnoprawnych?

Na takie pytanie można odpowiedzieć ogólnie: setki, a szczegółowo trzeba byłoby sporo czasu poświęcić aby umowy policzyć. W I półroczu 2018 r. wykaz umów liczył 37 stron.

Zob. Rejestr umów I półrocze 2018

Przeanalizowaliśmy niektóre z tych umów (bez umów o charakterze nadzorów technicznych).

Zob. Pismo do UM w spr. umów

Zob. Pismo do UM w spr. doręczeń podatkow

Ogólna analiza wskazuje, że umowy mają charakter celowy. Można mieć wątpliwości, czy np. konieczne są niektóre szkolenia, czy potrzebna jest wyszukiwarka połączeń komunikacyjnych skoro połączenia można znaleźć w internecie. W każdym razie po wizycie u Pani Skarbnik w dniu 10 sierpnia
2018 r. możemy powiedzieć, że formalnie w papierach jest wszystko w porządku. Pewnym zaskoczeniem była dla nas informacja, że z kalkulacji kosztów przeprowadzonych w Urzędzie wynika, że taniej jest roznosić wezwania podatkowe poprzez pracowników Urzędu Miasta (łączna kwota wydatków ponad 44 tys. zł) aniżeli korzystać z usługi operatora pocztowego.

Zob. Odp. w spr. doręczeń

Opracował: Lucjan Bełza