Kończymy analizę opracowywania pierwszego etapu strategii rozwoju Milanówka

Sprawa zaczęła się w listopadzie 2017 r. kiedy zorientowaliśmy się, że władze miasta nie opracowały strategii rozwoju Milanówka w perspektywie co najmniej kilkunastu lat. Szerszą analizę tego problemu podjęliśmy w kwietniu 2018 r. Obecnie możemy zaprezentować skrócone wyniki naszych ustaleń.

Czytaj dalej Kończymy analizę opracowywania pierwszego etapu strategii rozwoju Milanówka

Czy w Milanówku mogą występować wody termalne?

Obliczenia dokonane przez Państwowy Instytut Geologiczny wskazują, że również na obszarze Milanówka (w warstwach kredy dolnej oraz jury dolnej) mogą znajdować się wody termalne możliwe do użytkowego wykorzystania. Zaznaczyć należy, że wody z obszaru niecki warszawskiej mają stosunkowo niską temperaturę (około 500C) i nie nadają się do celów ciepłowniczych, a co najwyżej rekreacyjnych. Wszystko zależy jednak od konkretnego źródła  (ujęcia) wody. Potwierdzenie obliczeń jest możliwe poprzez dokonanie szczegółowej analizy (studium) możliwości występowania i wykorzystania wód podziemnych dla obszaru Milanówka wraz z określeniem uwarunkowań formalnoprawnych poszukiwań i eksploatacji tych wód. W kolejnym etapie powinno się dokonać tzw. odwierty badawcze (finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Dopiero na podstawie odwiertu można oszacować opłacalność eksploatacji źródła.

Czytaj dalej Czy w Milanówku mogą występować wody termalne?