Kto jest za OBI?

Temat możliwej budowy marketu OBI wywołał już w Milanówku falę dyskusji. Zdania są podzielone. Napływają do nas sygnały od mieszkańców popierających realizację tej inwestycji oraz od jej przeciwników. Pojawiły się nawet ulotki (prawdopodobnie sprzed kilku lat) wskazujące na zagrożenia związane z budową takiego marketu.

Zob. Ulotki w spr. OBI

Najważniejszą jest sprawa aby decyzje podejmowane przez mieszkańców  były świadome. Wobec powyższego zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją środowiskową.

Zob. https://www.milanowek.pl/images/aa_obwieszczenia/2018/Obwieszczenie_udzial_spoleczenstwa_uwagi_i_wnioski.pdf?fbclid=IwAR03UO5Gddvr-QYxNBRVoM8d9PqJgudh-ZppNEcR6wQTgZ0wXp0BABlPP6Y

Kto wysypał popiół na ulice?

Na początku października br. grupa mieszkańców ulicy Wysokiej wystosowała do władz miasta petycję w sprawie „utwardzenia” nawierzchni ulicy przy pomocy szlaki (żużel i popiół z przemysłowych kotłowni) oraz gruzu. Według mieszkańców powstała w  ten sposób mieszanka popiołu i pyłu w okresie suszy powoduje duże zapylenie ulicy co jest nie tylko uciążliwe ale też szkodliwe dla zdrowia.

Czytaj dalej Kto wysypał popiół na ulice?

Rada Miast Milanówka podjęła uchwałę w sprawie ograniczenia dopłat do ścieków do lutego 2019 r.

W dniu 19 grudnia 2018 r. odbyła się sesja Rady Miasta podczas, której podjęta został m.in. uchwała  ograniczenia dopłat za ścieki do lutego 2019 r. a w praktyce – mamy nadzieję – w sprawie likwidacji dopłat do ścieków. Z pozoru ta uchwała może wydawać się kontrowersyjna lecz tak naprawdę to krok do normalności w stabilizacji relacji społecznych. Do tej pory spore kontrowersje budził fakt, że jedni mieszkańcy dostawali dotację do ścieków a inni nie.

Czytaj dalej Rada Miast Milanówka podjęła uchwałę w sprawie ograniczenia dopłat do ścieków do lutego 2019 r.

Pechowy Statut Miasta Milanówka i kompromitacja

W dniu 14 sierpnia  br. złożyliśmy jako  Stowarzyszenie protest do Rady Miasta w sprawie procedowania nad nowym Statutem Miasta Milanówka.

Nasz protest nie został wzięty pod uwagę przez władze miasta i 11 października br. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego Statutu.

Wojewoda Mazowiecki ogłosił Statut w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu   22 listopada 2018 r. pod poz. 11404. To mamy problem gdyż nasz Statut będzie obowiązywał dopiero  za 5 lat, bowiem  zgodnie z § 3 Uchwały Rady Miasta Milanówka z dnia 11.10.2018 r., Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą od dnia rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji , w czasie której statut wszedł w życie. Statut  wszedł w życie dopiero w dniu dzisiejszym więc będzie obowiązywał od następnej kadencji (od 2023 r.).

Komu zależy na likwidacji Referatu Usług Wspólnych?

W ubiegłym tygodniu  znowu pojawiły się plotki o potrzebie likwidacji Referatu Usług Wspólnych. Takie plotki pojawiły się pierwszy raz po opublikowaniu programu wyborczego Piotra Remiszewskiego a drugi raz po zaprzysiężeniu nowych władz.  W programie wyborczym nic  nie ma na temat likwidacji RUW-u. Widać, że istnienie RUW-u  niektórym zawadza i sądzę, że chodzi tu „o kasę”  (utratę „strefy wpływów”).  Osobiste ambicje nie powinny jednak wpływać na decyzję o powstaniu lub likwidacji RUW-u. Liczy się założony (osiągnięty) zysk i lepsze efekty pracy. Obecne rozwiązania organizacyjne RUW mają na pewno sporo wad ale też w prosty sposób można je wyeliminować.

Czytaj dalej Komu zależy na likwidacji Referatu Usług Wspólnych?