Wyniki działania Referatu Usług Wspólnych

W związku ze sprzecznymi ocenami wyników reformy wprowadzenia wspólnej obsługi jednostek miejskich, przedstawiciele KWIL na prośbę burmistrza Milanówka, przeanalizowali działanie Referatu Usług Wspólnych Urzędu Miasta Milanówka pod kątem ustalenia przyczyn nieporozumień jakie tworzą się pomiędzy tym Referatem a niektórymi kierownikami jednostek organizacyjnych miasta.

Czytaj dalej Wyniki działania Referatu Usług Wspólnych

Nieprawidłowy opis zdjęć w Kurierze Milanowskim

 

Na  stronie 22 Kuriera Milanowskiego nr 2/2019 zdjęcie z podpisem „Skrzyżowanie ulicy Kościelnej z ulicą Smoleńskiego” ,  faktycznie przedstawia widok na ulicę Piłsudskiego (widok na sklep „Kebab”).  Punkty te oddalone są od siebie około 450 m.

Zdjęcie na stronie 23 z podpisem „Zjazd i wjazd na wiadukt  od strony ul. Dębowej” faktycznie przedstawia wyjazd z ulicy Piłsudskiego na ulicę Dębową.  Punkty te oddalone są od siebie około 75 m. W cenie Stowarzyszenia również to skrzyżowanie (ul. Piłsudskiego-Dębowa) powinno być  objęte koncepcją upłynnienia ruchu w mieście.

Czytaj dalej Nieprawidłowy opis zdjęć w Kurierze Milanowskim

Kontrowersje wokół projektu zakupu nieruchomości na siedzibę MCK

Atmosfera na posiedzeniu Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 16 stycznia br. była nerwowa. Niektórzy mieszkańcy komentowali, że są poddawani emocjonalnemu szantażowi. Z jednej strony padło wiele rzeczowych argumentów (finansowych, urbanistycznych, funkcjonalnych i organizacyjnych) poddających w wątpliwość zasadność lokalizacji MCK na ulicy Łąkowej. Z drugiej strony nie usłyszeliśmy argumentów rozwiewających te wątpliwości, a jedynie wywody mające nas przekonać, że jeśli teraz (i to szybko) nie zdecydujemy się na zakup obiektu, to prawdopodobnie stracimy szansę na powstanie Centrum Kultury bezpowrotnie. Towarzyszyły im dramatyczne apele pracowników Centrum Kultury i artystów, którzy są zmęczeni codziennym funkcjonowaniem w sytuacji braków lokalowych i spragnieni jakiegokolwiek dachu nad głową milanowskiej kultury.

Czytaj dalej Kontrowersje wokół projektu zakupu nieruchomości na siedzibę MCK

Dyskusja w sprawie budowy rond w Milanówku

W dniu wczorajszym burmistrz miasta przedstawił na Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta propozycję budowy dwóch rond po obu stronach wiaduktu (ulicy Smoleńskiego). Propozycja ta wywołała szereg pytań a niekiedy wątpliwości zarówno po stronie radnych jak i mieszkańców.

Propozycji organu wykonawczego zarzucano brak dogłębnego przygotowania materiałów i jej ograniczenie do dwóch punktów miasta podczas gdy problem korków dotyczy różnych innych miejsc. Niestety część zebranych myliła zagadnienie propozycji budowy rond (pomysłu) z opracowaniem koncepcji i projektu technicznego oraz związane z tym uprawnienia organu wykonawczego.  Generalnie jednak propozycja udrożnienia ruchu w mieście zyskała poparcie większości zebranych radnych oraz mieszkańców.

Przedstawiciel naszego Stowarzyszenia dr Aleksandra Mossakowska (architekt i urbanista) zaproponowała aby przed podjęciem ostatecznej decyzji co do budowy rond, organ wykonawczy zlecił opracowanie koncepcji nie tylko możliwości budowy dwóch rond ale też analizy organizacji ruchu w obrębie 4 kluczowych pobliskich skrzyżowań nie przesądzając czy powinny tam być ronda: ulice Dębowa-Piłsudskiego; Dębowa-Smoleńskiego; Smoleńskiego-Kościelna; Kościelna-Kościuszki-Piasta. Dopiero z opracowanej koncepcji powinna wynikać optymalna organizacja ruchu drogowego, w tym możliwość budowy rond.

Propozycja zastała przyjęta przez władze miasta.

Dyskusja nad MCK

W związku z planowanym na dzień 16 stycznia 2019 r. posiedzeniem Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta poprosiliśmy aby organ wykonawczy przedstawił mieszkańcom Miasta Milanówka analizę porównawczą projektów budowy Milanowskiego Centrum Kultury w lokalizacjach, które były dotychczas rozważane przez władze miasta.

Zob. Pismo do RM w spr. MCK

W naszej ocenie takie porównanie pozwoli mieszkańcom Milanówka na wyrobienie sobie ogólnej opinii o problemach budowy MCK oraz na wskazanie rozwiązania najbardziej optymalnego (lub 2-3 takich rozwiązań) celem dokonania szczegółowych analiz. Ważne jest aby dyskutować o konkretach i realiach (o tym co jest osiągalne) a nie wirtualnej rzeczywistości.