Kiedy zostanie opracowana długofalowa koncepcja rozwoju Miasta Milanówka?

Odnosząc się do uwag niektórych mieszkańców w sprawie celów „etatowych mówców” podczas dyskusji w sprawie lokalizacji MCK, po raz kolejny chcę nawiązać do konieczności wypracowania docelowej wizji rozwoju miasta. Pomimo, że jest to zagadnienie trudne, czasochłonne  i dyskusyjne, to  powinno być naszym priorytetem, gdyż wtedy będziemy mieli wyznaczniki np. do oceny kierunków działań inwestycyjnych.

Czytaj dalej Kiedy zostanie opracowana długofalowa koncepcja rozwoju Miasta Milanówka?

Czy możliwe jest społeczne porozumienie w sprawie lokalizacji Milanowskiego Centrum Kultury?

Pytanie niby oczywiste, problem poważny a wynik wątpliwy. Dyskusja na wczorajszej Komisji  Kultury i Sportu przypominała  mi pospolite ruszenie: mówiono o tym samym ale każdy miał inną wizję zwycięstwa.

W mojej ocenie podczas dyskusji uwidoczniły się dwa problemy: brak określenia kierunku rozwoju naszego miasta (nie ma wyznacznika, który usystematyzowałby tok dyskusji oraz pozwoliłyby  na określenie poziomu istotności danego kryterium) oraz przekonanie części mówców, że ich racja jest najważniejsza.

Czytaj dalej Czy możliwe jest społeczne porozumienie w sprawie lokalizacji Milanowskiego Centrum Kultury?

Opinie w sprawie nieruchomości przy ulicy Łąkowej 3 w Milanówku

Po konsultacji z osobami zajmującymi się handlem nieruchomościami, w naszej ocenie realna wartość handlowa obiektu przy ulicy Łąkowej 3 wynosi około 2,5 – 2,8 mln zł brutto. Wskazywana w dyskusji wartość ewidencyjna nieruchomości (niecałe 4 mln zł brutto) jest więc wyższa od jego wartości nabywczej. Pozytywne strony nieruchomości: obiekty są zadbane i są w dobrym stanie technicznym, co pozwala na szybką adaptację do celów biurowych lub magazynowych. Pomimo tego nieruchomości przy ul. Łąkowej 3 nie udało się sprzedać w ciągu ostatnich dwóch lat. Ograniczenia: obiekt jest położony na obrzeżach miasta co w przypadku celów komercyjnych tworzy ograniczenia dla dojazdu do autostrady (przez całe miasto); nie ma możliwości dokupienia sąsiednich nieruchomości celem poszerzenia działalności; na regionalnym rynku nieruchomości są inne obiekty poprzemysłowe do sprzedaży (wynajmu); w sąsiednich miejscowościach (Grodzisk Maz., Błonie, Brwinów) tworzy się atrakcyjne możliwości nabycia (dzierżawy) powierzchni do celów komercyjnych.

W przypadku zmiany przeznaczenia budynku przy ul. Łąkowej 3 na cele publiczne wymagane będzie angażowanie dodatkowych środków finansowych. Zmiana sposobu użytkowania obiektu wymaga dokonania formalnych czynności, które wynikają z art. 71 ust 1 pkt 2 oraz ust 2 ustawy prawo budowlane.

Zob. wstępną ocenę w sprawie możliwości zmiany sposobu użytkowania obiektu przy ul. Łąkowej 3 w Milanówku. Wstępna ocena architekta

Zob. wstępną ocenę w sprawie możliwości spełnienia wymogów ppoż. przez obiekt magazynowy przy ulicy Łąkowej 3 w Milanówku w przypadku jego przeznaczenia do celów publicznych. Wstępna ocena ppoż.

Kolejna wpadka

15 lutego br. na osiedlu „Berliny” odbyło się coroczne walne zebranie członków wspólnoty mieszkaniowej niestety bez udziału przedstawiciela Gminy Milanówek, która posiada 8% udziałów  w tej wspólnocie. Okoliczność ta wywołała konsternację wśród mieszkańców. Podobno był to pierwszy od lat przypadek, że na dorocznym spotkaniu  nie było Burmistrza Miasta. Z  tego wynika, że dalej są problemy z osobą organizującą kalendarz spotkań burmistrza.

Czytaj dalej Kolejna wpadka

Moc sprawcza urzędników

Stowarzyszenie Nowa Droga poinformowało, że nowe władze Milanówka nie odpowiedziały na list gratulacyjny, który przyszedł od władz Welzheim tuż po ostatnich wyborach (https://www.facebook.com/pg/nowadrogamilanowek/posts/?ref=page_internal).

W naszej ocenie brak odpowiedzi na list gratulacyjny jest to niezręczność i strata wizerunkowa dla naszych nowych władz ale tego niefortunnego zdarzenia nie powinno się łączyć z relacjami  pomiędzy gminami Welzheim  i Milanówkiem.

Dobry jest komentarz p. Bogdana Kuśpit do publikacji ND ale jest trochę utopijny bo obecne standardy demokracji dopuszczają a wręcz zakładają publiczne wytykanie błędów osób sprawujących władzę. Prawo do własnych osądów i krytyki gwarantuje nam zarówno Konstytucja jak i Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności . Na krytykę nie należy się obrażać tylko wyciągać z niej wnioski, a najlepszy jest taki, co zrobić aby nie dawać pretekstu do krytyki.

Tak naprawdę prawdziwy problem powstanie gdy nastąpi błąd po stronie urzędników i powstanie z tego materialna szkoda. Tego typu zdarzeń nie da się zakryć gestami kurtuazji.

Mamy nadzieję, że ta „mała lekcja” otrzeźwi ufność nowych władz w nieomylność naszych urzędników i unaoczni ich „moc sprawczą”.