W imię jedności mieszkańców Miasta zamknijmy rozdział z  Łąkową

W naszej ocenie, aby nie eskalować konfliktu społecznego, należy odstąpić od dalszych działań w sprawie zakupu nieruchomości przy ulicy Łąkowej, jako docelowego miejsca dla MCK. Jeżeli jest rzecz, która dzieli lokalną społeczności, to w imię celów nadrzędnych powinno się zrezygnować z tej rzeczy, aby wyciszyć emocje społeczne. To jedna z idei tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

Zob. Pismo do RM w spr. Łąkowej

Jeżeli ktoś się obraża na odmienne zdanie, to niestety jest to problem natury psychologicznej, na który nie mamy wpływu.

Czy Milanówek to już Wilkowyje?

Z niepokojem dowiadujemy się o możliwych planach odwołania przewodniczącej Rady Miasta Milanówka. Wniosek o odwołanie przewodniczącej pani Janiny Moławy, w naszej ocenie może mieć dwa powody: osobista zawiść wnioskodawcy lub wątpliwy poziom jego inteligencji.  Pani Janina Moława jest jednym z najbardziej doświadczonych samorządowców i wielokrotnie dawała dowód tego, że jest rzecznikiem potrzeb lokalnej społeczności i stoi na straży przestrzegania prawa. Liczymy, że nikt z radnych z tak niedorzecznym  wnioskiem nie zechce wystąpić.

Czytaj dalej Czy Milanówek to już Wilkowyje?