Czy mamy szansę na rozwój miasta taki jakiego oczekiwaliśmy?

Od listopada 2017 r. walczymy o wytyczne docelowego kierunku rozwoju miasta. Takie też było fundamentalne założenie programu wyborczego KWW Piotra Remiszewskiego. Zaniepokojenie w sprawie realizacji programu wyborczego wyrazili założyciele tego Komitetu w liście otwartym do burmistrza.

Zob. ListKWW

Czy burmistrz Piotr Remiszewski umie słuchać? W odpowiedzi zacytujmy Sokratesa: „Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu ale tylko jeden język, po to abyśmy więcej patrzyli i słuchali niż mówili”. Zważywszy na nieobecność burmistrza w ostatnich komisjach i sesji Rady Miasta warto również zacytować Winstona Churchill’a: „Potrzeba odwagi, by powstać i przemówić. Potrzeba jej również, by usiąść i posłuchać”.

Liczymy, że burmistrz pojawi się  w czwartek na połączonych komisjach Rady Miasta aby podjąć dyskusję z mieszkańcami i radnymi w sprawie inwestycji miejskich.

Opracował: Lucjan Bełza