Koncepcja budowy MCK przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku

W dniu 13 czerwca br. podczas posiedzenia Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta została przedstawiona przez arch. Justynę Ziarkowską koncepcja budowy MCK przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku. Koncepcja została opracowana w myśl wspólnego stanowiska architektów i urbanistów milanowskich.

Konieczność budowy nowego budynku MCK wynika z faktu iż istniejący budynek Teatru Letniego z racji stanu technicznego wymaga rozbiórki. Podstawowym dokumentem upoważniającym Gminę Milanówek do rozebrania budynku Teatru Letniego jest decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalająca  na rozbiórkę.

Zob. opis koncepcji: koncepcja MCK opis

Zob. dane liczbowe koncepcji: koncepcja MCK dane liczbowe

Zob. rzut koncepcji: koncepcja MCK zagospodarowanie 12 06 2019

W dniu 18 czerwca br. Stowarzyszenie KWIL zwróciło się do Rady Miasta z wnioskiem o zmianę  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj Uchwały nr 528/XLII/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Śródmieście” w Milanówku dla terenu w Milanówku przy ul. Kościelnej.

Zob. wniosek o zmianę planu zagospodarowania: Pismo do RM dot. planu zagospod. przestrzennego

W związku brakiem zagospodarowania kwoty  77 900 zł Stowarzyszenie zawnioskowało do Rady Miasta o przeznaczenie tych środków na:

– prace remontowe w budynku dawnego Towarzystwa Spożywczego przy ulicy Kościelnej 3

– rozbiórka budynku Teatru Letniego przy ulicy Kościelnej 3

– prace zabezpieczające przed dalszym niszczeniem Willi Waleria i zespołu willowo-parkowego Turczynek.

Zob. wniosek o zmianę planu finansowego: Pismo do RM dot. zabytków

Opracował: Lucjan Bełza