Nieprawidłowości w rejestracji KWW Burmistrza Piotra Remiszewskiego

W związku z wątpliwościami niektórych mieszkańców Milanówka w sprawie prawidłowości rejestracji w dniu 13 maja br. Komitetu  Wyborczego  Wyborców Burmistrza Piotra  Remiszewskiego  w wyborach uzupełniających w okręgu nr 9 w Milanówku, w ubiegłym tygodniu przeprowadziłem rozmowy z prawnikami Krajowego Biura Wyborczego, z urzędnikami Komisarza Wyborczego Warszawa II, a w dniu 3 czerwca br. z Komisarzem Wyborczym w Warszawie. Urzędnicy w Warszawie tłumaczyli, że nie mieli świadomości, że KWW Burmistrza Piotra Remiszewskiego zgłoszone zostało przez osobę nieuprawnioną, tj. będącą funkcjonariuszem publicznym. W tej sytuacji poinformowano nas o potrzebie pisemnego zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej.

Uwzględniając powyższe w dniu 3 czerwca 2019 r. złożyliśmy wniosek o uchylenie postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 13 maja 2019 r. o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu KWW Burmistrza Piotra Remiszewskiego wydanego na skutek wprowadzenia w błąd Komisarza Wyborczego przez pełnomocnika KWW Burmistrza Piotra Remiszewskiego w wyniku złożenia przez Piotra Iwickiego oświadczenia zawierającego fałszywą informację.

Zob. Pismo do PKW w spr. P.Iwickiego

W przedmiotowej sprawie współdziałaliśmy z „Ruchem Społecznym Milanówek” oraz ze Stowarzyszeniem „Wolność Wyboru”.

Opracował: Lucjan Bełza