Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Miasta Milanówka

W poniedziałek 17 czerwca br. odbyło się I posiedzenie Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Milanówka.

Przewodniczącym został wybrany Pan Arnold Lis, a jego zastępcami są Pani Maria Winiarska oraz Pan Radosław Fastyn.  Podczas posiedzenia dyskutowano na bieżące tematy bieżące tematy związane z wizerunkiem Milanówka, marką Milanówek w kontekście rozwoju miasta i miasta kreatywnego oraz na temat lokalizacji Milanowskiego Centrum Kultury przy ul. Łąkowej. Omówienie zostały również zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wnioskiem przewodniczącej Rady Miasta Milanówka.

W dniu 18 czerwca br. prezes KWIL złożył gratulacje na ręce przewodniczącego Rady Gospodarczej i wyraził zadowolenie z tytułu powołania tego ciała, bowiem ostatnie kilka miesięcy wskazują, że obecne władze naszego Miasta nie do końca rozumieją znacznie spraw gospodarczych dla rozwoju Milanówka.

Przewodniczący Rady Arnold Lis zapewnił, że przy opiniowaniu spraw gospodarczych naszego miasta Rada będzie kierować się dobrem jego mieszkańców a nie partykularnymi interesami. Przewodniczący Arnold Lis poinformował, że liczy na merytoryczną współpracę m.in. z organizacjami pozarządowymi mającymi wiedzę z zakresu prawa, ekonomi, urbanistyki i architektury w realizacji spraw miejskich.

W trakcie rozmowy wyrażono przekonanie, że wspólne działania przyczynią się do istotnych zmian jakościowych w rozwoju Naszego Miasta. Wymieniono pierwsze spostrzeżenia w sprawie rozwiązań komunikacji miejskiej w Milanówku.

 

 

Opracował: Lucjan Bełza