Jak nisko trzeba upaść, żeby toczyć wojnę o żłobek?

W dniu 17 sierpnia 2019 r., na oficjalnej stronie fb Miasta Milanówka pn. „Milanówek Miasto – Ogród”, ukazał się post zaczynający się od słów „Jak nisko trzeba upaść, żeby toczyć wojnę o żłobek?”.

Z dalszej części postu dowiadujemy się, że Przewodnicząca Rady Miasta Janina Moława odpowiada za blokowanie pomysłów burmistrza Remiszewskiego, że oszukała wyborców skoro nie popiera tych pomysłów a nawet, że stoi na czele grupy blokującej działania burmistrza  i co więcej wciąga w to innych radnych.

Gdybym nie znał Janiny Moławy myślałbym, że nad burmistrzem Remiszewskim wiszą wszystkie plagi egipskie, za które oczywiście odpowiada Janina Moława.

Jeżeli nawet ktoś nie zna Janiny Moławy, której zaletą jest to, że jest uczciwa a wadą, że jest dociekliwa i każdego traktuje tak samo, to już pobieżna analiza tego postu budzi wątpliwości logiczne oraz prawne. Jak można np. oczekiwać od radnego, aby realizował program wyborczy („Pisze Pani o programie wyborczym, którego skutecznie Pani nie realizuje…”),  skoro realizacja zadań należy do wyłącznych kompetencji organu wykonawczego (burmistrza) i jego urzędników?

Z tego, co wiem to radna Moława nie kwestionowała budowy żłobka i głosowała za jego utworzeniem (uchwała nr 43/VI/19 z dnia 11.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.).  Jeżeli jednak ktoś pisze pod tezę, że Moława jest zła, bo ma własne zdanie (co podważa autorytet Króla Słońce) to każdy pretekst jest dobry „aby dowalić”, a jeżeli pretekstu nie ma, to trzeba go stworzyć dobudowując teorię, a jeżeli teoria nie zgadza się z rzeczywistością, to tym gorzej dla rzeczywistości.

Podsumowując. Panie Burmistrzu i Panie Sekretarzu, jak nisko trzeba upaść, aby dla zaspokojenia własnej frustracji i wybujałych ambicji fałszywie kogoś oskarżać, a w dodatku podnosić problem dzieci (żłobka) jako przedmiot urzędniczego sporu, a nawet wojny, której nigdy nie było?

Panowie kto jest autorem postów na oficjalnej stronie miasta, które pomawiają i szkalują radnych i mieszkańców? Dlaczego usuwane są komentarze, które nie pasują do tezy autora postu?

Zob. Wynik głosowania radnych (zrzut z ekranu monitora podczas głosowania) w sprawie żłobka (kolor: zielony – „za”; niebieski – „wstrzymujący się”; czarny – „radny nieobecny”)