Kolejne zatrzymanie urzędnika samorządowego za łapówki. Tym razem CBA zatrzymało burmistrza Włoch Artura W.

W chwili zatrzymania przez CBA burmistrz Włoch Artur W. miał się popłakać, kiedy zakładano mu kajdanki. Biznesmena, który dał mu łapówkę 200 tys. zł, agenci znaleźli w jednej z tureckich restauracji koło Okęcia. Akcję przekazania pieniędzy obserwowali agenci CBA. Dwie ekipy pojechały za burmistrzem i włodarz dzielnicy Włochy został zatrzymany w swoim garażu.

Czytaj dalej Kolejne zatrzymanie urzędnika samorządowego za łapówki. Tym razem CBA zatrzymało burmistrza Włoch Artura W.

Do samorządów zaczyna „trafiać sprawiedliwość” czyli były prezydent Tarnobrzega Grzegorz Kiełb skazany za korupcję. Pójdzie do więzienia

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu utrzymał wyrok dla byłego prezydenta Tarnobrzega Grzegorza Kiełba. Mężczyzna został skazany na rok i cztery miesiące więzienia za przyjęcie łapówki w wysokości 20 tys. zł. Miał za to wprowadzić zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w mieście. Wyrok jest prawomocny.

Oprócz kary więzienia Grzegorz Kiełb nie może przez sześć lat pełnić funkcji kierowniczych w jednostkach administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Musi też zapłacić 15 tys. zł grzywny i koszty sądowe.

(Zob. https://wiadomosci.wp.pl/byly-prezydent-tarnobrzega-grzegorz-kielb-skazany-za-korupcje-pojdzie-do-wiezienia-6438257730205825a).

To dobry znak, że również do samorządów zaczyna trafiać sprawiedliwość. Najważniejsza jest chłodna analiza, logiczne działanie i precyzyjne punktowanie. Gratulujemy śledczym z Tarnobrzega!

 

„Czarne chmury” nad Komisją Rewizyjną Rady Miasta Milanówka

Wydarzenia jakie miały miejsce w sprawie kontroli Milanowskiego Centrum Kultury w Milanówku prowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniach 25 maja -30 czerwca 2019 r. wskazywać mogą bodź na nieprawidłowości w działach Komisji albo na działanie pod wpływem presji. Sytuacja taka powoduje dezorientację i utratę zaufania mieszkańców.

Szczególnie niepokojące było oświadczenie radnego Kołodziejskiego, który stwierdził, że protokół kontroli miał być konsultowany z dyrektorem MCK.

Żaden z organów kontrolnych „nie konsultuje” swoich ustaleń z drugą stroną postępowania. Przykładowo czy Urząd Skarbowy „konsultuje” protokół kontroli z podatnikiem? Czy prokurator „konsultuje” treść aktu oskarżenia z osobą podejrzaną? Czy sąd „konsultuje” treść wyroku z adwokatem lub obwinionym?

Czytaj dalej „Czarne chmury” nad Komisją Rewizyjną Rady Miasta Milanówka

Czy radny Kołodziejski przepraszał dyrektor Majak z powodu strachu czy niekompetencji?

Radny Kołodziejski niewątpliwie przejął się łzami dyrektor Majak, gdyż 11 października wystosował pismo z przeprosinami (zob. https://milanowek.pl/images/aa_protokoly_z_posiedzen_komisji/2019/oswiadczenie_kolodziejski.pdf?fbclid=IwAR0IKbGVD1D0GxseBLyePov9F7PuPHtAQ53WOyx-onrjDzPEWn1b2mV8IIs).

Przeprosiny to chwalebna rzecz tylko że najpierw powinno być wyjaśnione czy rzeczywiście doszło do przekroczenia uprawnień przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.

Czytaj dalej Czy radny Kołodziejski przepraszał dyrektor Majak z powodu strachu czy niekompetencji?

Przejaw emocji czy sterowanie dyrektorem Milanowskiego Centrum Kultury a może wywieranie nacisków na Komisję Rewizyjną Rady Miasta?

W dniu 10 października br. podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej dyrektor Aneta Majak odnosząc się do wyników kontroli MCK straciła kontrolę nad własnymi emocjami.  Przypomnijmy  kilka faktów.  Kontrola MCK zakończyła się 30 czerwca br. Pani dyrektor Majak przestawiła stanowisko do protokołu kontroli w piśmie z dnia 28 sierpnia br. W tym samym dniu (28 sierpnia br.) protokół wraz z stanowiskiem zostały opublikowane w BIP.  W dniu 10 października br. Pani dyrektor Majak zgłosiła zarzuty do zespołu kontrolnego  (co do prawidłowości zapisów zawartych w protokole) oraz pretensje do Przewodniczącej Rady Miasta o opublikowanie protokołu kontroli.

Kwestia pierwsza.  Pani dyrektor Majak w piśmie z dnia 28 sierpnia br. zarzuciła zespołowi kontrolnemu zamieszczenie w protokole niepełnych i błędnych informacji. Bardzo ciekawe i znamienne jest ostatnie zdanie wyjaśnień Pani Majak, w którym zwróciła się do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o „przyjęcie stanowiska i wprowadzenie poprawek do protokołu, który mam nadzieję przyjmie formę poprawnego i  merytorycznego dokumentu”.  Z powyższego wynika, że Pani dyrektor Majak oczekuje nowego protokołu ale na jakiej podstawie prawnej?

Każdy protokół kontroli powinien zawierać opis stanu faktycznego i wynikające z niego oceny i wnioski. Do czasu podpisania protokołu oczekiwanie Pani dyrektor Majak można byłoby uznać za zrozumiałe pod warunkiem, że wolą zespołu kontrolnego była taka forma „weryfikowania” stanu faktycznego. Zaznaczyć należy, że uzgadnianie ocen i wniosków  jest działaniem na granicy prawa. W momencie podpisania protokołu stał się on dokumentem mającym znaczenie prawne. I z tego też względu podlega on ochronie prawnej przewidzianej dla dokumentów urzędowych. Jeżeli w protokole zespołu kontrolnego doszło do nieprawidłowości w opisie staniu faktycznego to należy sprawę wyjaśnić  ale w trybie dowodowym a nie dlatego, że Pani Aneta napisała wyjaśnienia lub uroniła łzy na Komisji Rewizyjnej. Dopiero na podstawie materiału dowodowego będzie można ustalić czy oceny i wnioski zawarte w protokole są adekwatne do zmienionego stanu faktycznego. Jakakolwiek inna zmiana wyników kontroli będzie przestępstwem. Przepisy nie przewidują sytuacji „zastępowania” dokumentów kontrolnych, gdyż tworzyłoby to sytuację na pograniczu wywierania wpływu na funkcjonariusza publicznego (członków zespołu kontrolnego) i próby fałszowania dokumentu.  Podsumowując dla wyjaśnienia sytuacji prawidłowości zapisów  w protokole niezbędne jest więc ponowne przeanalizowanie przez zespół kontrolny materiału dowodowego.

Druga sprawa dotycząca wezwania Przewodniczącej Rady Miasta do przeprosin z tytułu publikacji protokołu jest jeszcze bardziej kuriozalna. Może być tutaj kilka możliwości ale wydaje się, że ktoś podpuścił Panią Anetę i ta „odegrała rolę” na Komisji Rewizyjnej w dniu 10 października br.  Sprawa wymaga szerszego przedstawienia dlatego zrobię to w odrębnym komentarzu.

Rada Miasta Milanówka urzeczywistnia prawo obywatela do informacji o wynikach kontroli

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych. Dostęp do informacji publicznej może mieć każdy obywatel.

W dniu 25 mara br. Przewodnicząca Rady Miasta Janina Moława podjęła decyzję o publikacji podpisanych protokołów z kontroli prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Milanówka.

(zob. https://milanowek.pl/bip/menu-glowne-bip/rada-miasta/dokumenty/protokoly-z-posiedzen-komisji/protokoly-z-posiedzen-komisji-viii-kadencji/12647-protokoly-z-kontroli-komisji-rewizyjnej?fbclid=IwAR3RnqozLNSybnQHCeFvQu6uN0bSvvz9YQ9SDRMhteQLSsUFCL1LsD0K82A)

Czytaj dalej Rada Miasta Milanówka urzeczywistnia prawo obywatela do informacji o wynikach kontroli

Mętne decyzje i nieprecyzyjne procedury zamówień publicznych w MCK, czyli cel artystyczny uświęca środki

 

W czerwcu br. zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka przeprowadził kontrolę Milanowskiego Centrum Kultury m.in. pod kątem prawidłowości realizacji procedur zamówień publicznych. Protokół ten został ostatnio opublikowany (https://milanowek.pl/images/aa_kontrole/2019/protokol_z_przeprowadzonej_kontroli_w_MCK.pdf).

Wyniki kontroli mogą być zaskakujące dla zwykłego obywatela gdyż działania MCK kojarzą się pozytywnie.

Czytaj dalej Mętne decyzje i nieprecyzyjne procedury zamówień publicznych w MCK, czyli cel artystyczny uświęca środki