Ziemia jest płaska, a światem rządzą Iluminaci

Przedstawiciele Towarzystwa Płaskiej Ziemi (International Flat Earth Research Society) głoszą, że Ziemia jest dyskiem z centrum w biegunie północnym, nad którym zawieszony jest kosmos. Szok? Okazuje się, że wcale nie.

Ciekawy eksperyment w 2014 r. przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Chicago. Wymyśloną na poczekaniu teorię przedstawili respondentom, jako tezę, że „Rząd nakazał wymianę żarówek na energooszczędne, bo ich światło powoduje, że ludzie są bardziej posłuszni i łatwiej nimi sterować”. To, że 10 proc. respondentów zadeklarowało, że w to wierzy, to nic dziwnego. Najciekawsze, że 17 proc. zapytanych odpowiedziało, że spotkali się już w przeszłości z taką teorią.  Wniosek z tego jest jednak dość ponury. Ponad 25 proc. ludzi na poczekaniu uwierzyło w teorię spiskową. W ocenie naukowców jednym ze składowych mechanizmów, które przyczyniają się do wiary w teorie spiskowe jest podstawowy błąd atrybucji, czyli skłonność do wyjaśniania zachowania w kategoriach przyczyn wewnętrznych przy jednoczesnym niedocenianiu wpływów sytuacyjnych.  Istnieje też inny rodzaj atrybucji będący jednocześnie mechanizmem obronnym („atrybucja w służbie ego”). Tak, więc w przypadku własnego niepowodzenia lub niewygodnej sytuacji, osoba będzie to sobie tłumaczyć czynnikami zewnętrznymi, a nie wewnętrznymi.  W ocenie naukowców te błędy myślenia są efektem automatycznego przetwarzania informacji, z ograniczonym wpływem świadomości.

Czytaj dalej Ziemia jest płaska, a światem rządzą Iluminaci

Czy radni zdecydują się na referendum w sprawie odwołania burmistrza?

Prawda leży po środku i dlatego wszystkim zawadza.  Te słowa Arystotelesa pasują do sytuacji panującej w naszym mieście.  Mamy na szczytach naszych władz dwie strony konfliktu: burmistrza i część radnych. Obie strony usprawiedliwiają swoje postępowanie dobrem miasta i w imię tego dobra wzajemnie się blokują.

14 stycznia br. pisaliśmy o potrzebie podjęcia przez radnych uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza. Referendum to sprawa bardzo niewygodna dla burmistrza gdyż podważa  poczucie jego wartości i samo doskonałości ale też dla radnych, bo wiąże się z ryzykiem „odspawania” ich od stołków i diet, do których zapewne są przywiązani.

W naszej ocenie przy takim układzie sił między burmistrzem a Radą nie ma szans na rozwój miasta. Jeżeli mamy klincz i wzajemne blokowanie się obydwu organów to być może najlepszym rozwiązaniem byłoby gdyby Rada Miasta zdecydowała się na przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania burmistrza Miasta Milanówka z przyczyny innej niż nieudzielenie absolutorium lub nieudzielenie wotum zaufania (art.  28b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż tylko takie rozwiązanie wymusi rozstrzygnięcie sporu czyje działania popierają mieszkańcy: burmistrza czy Rady Miasta? Takiego rozwiązania boją się z pewnością radni. Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o referendum lokalnym, jeżeli w referendum więcej niż połowa ważnych głosów zostanie oddana przeciw wnioskowi odwołania burmistrza, wówczas nastąpi przedterminowe zakończenie kadencji Rady Miasta, która wystąpiła z wnioskiem.

W dniu dzisiejszym złożyliśmy w sprawie referendum pismo do Rady Miasta. Obawiamy się, że zarówno burmistrz jak i radni nie będą zadowoleni z treści tego pisma, bo jasno z niego wynika, że prawda leży po środku i dlatego zawadza i radnym i burmistrzowi.

Pismo do Rady Miasta w spr. referendum

Cisza przed burzą

18 stycznia br. pełnomocnik Inicjatora Referendum w sprawie odwołania Rady Miasta Milanówka przed upływem kadencji złożyła do Komisarza Wyborczego w Warszawie pismo w sprawie rezygnacji z pełnienia tej funkcji. Jako powody rezygnacji wskazała „przyczyny osobiste”.  Ponieważ pismo w sprawie przeprowadzenia referendum złożone zostało kilka dni wcześniej (13 stycznia br.) zastanawiające jest jakie były to „przyczyny osobiste”. Według naszej wiedzy Pani E.Dąbrowska miewa się dobrze, więc czyżby była to obawa, że zaangażowanie w referendum może wpłynąć negatywnie na prowadzony biznes?  A może było to straszenie lub obawa o ostracyzm?

Czytaj dalej Cisza przed burzą

To co Milanowianie?

Dziś ukazał się ciekawy spot na profilu Milanowianach:

„To co Milanowianie, Remiszewski na bezrobocie, Radni do cywila i wybieramy nowe władze dla św. spokoju i normalności w Naszym Milanówku?”

Do dziś dnia ani Rada Miasta ani burmistrza nie przedstawili mieszkańcom koncepcji rozwoju miasta w perspektywie długoterminowej a to jest podstawa do rozpoczęcia dyskusji i planowania inwestycji. Czyżby ludzie zaczęli rozumieć, że Rada Miasta jest warta burmistrza a burmistrz Rady? Jeżeli radni będą blokować burmistrza a burmistrz radnych to nie ma szans na rozwój Miasta.

Nowe dwa referenda w Milanówku?

W dniu 13 stycznia 2021 r. grupa mieszkańców Milanówka złożyła do Komisarza Wyborczego w Warszawie powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Miasta Milanówka przed upływem kadencji. Pełnomocnikiem Inicjatora Referendum jest Eliza Dąbrowska.

Wiemy o tym, że inicjatywę referendalną przygotowywał ś.p. Tadeusz Kuldanek. Pomimo, że nieraz nie zgadzaliśmy z Tadeuszem w ocenie spraw miejskich to zawsze nasze rozmowy cechowała kultura zachowania i zasada  sporów na argumenty toczonych w dobrej atmosferze przy eleganckiej kolacji. Ciągle mam w pamięci nasze ostatnie spotkania w restauracji Gruzińskiej w Podkowie Leśnej oraz  w restauracji Elita w Otrębusach. Niewątpliwie Tadeusz należał do elity Milanówka.

Informacja o nowym referendum zapewne jest zaskoczeniem dla większości mieszkańców Milanówka. Referendum w sprawie odwołania Rady Miasta stanowi niewątpliwie element taktyki  burmistrza P.Remiszewskiego „spacyfikowania” niewygodnych radnych aczkolwiek myślę, że jest działaniem bardziej emocjonalnym niż przemyślanym. Należy założyć, że skompromitowani organizatorzy ubiegłorocznego  referendum w sprawie odwołania burmistrza P.Remiszewskiego (przypomnijmy, że za referendum stali przedstawiciele m.in. stowarzyszeń Nowa Droga i Razem dla Milanówka) podejmą kontr działania i wystąpią po raz kolejny o odwołanie burmistrza. To prawdopodobnie stworzy miejski chaos.

Czytaj dalej Nowe dwa referenda w Milanówku?