Kontakt

 

Adres siedziby:

ul. Ludna 42B, 05-822 Milanówek

Kontakt:

e-mail: kontakt@komitet-milanowek.org.pl

tel.  +48 695 188 154 (Lucjan Bełza)

NIP: 5291821134

REGON: 369819850

Numer rachunku bankowego: 34 1750 0012 0000 0000 3979 9367